Översvämningsbarriär H150

Inero produkt

TEKNISK FAKTA

Art. nr. H150
Material:

Saltvattenbeständigt 5,0 mm marint aluminium EN-AW-5754 H22

Mått:

1877x620 mm. Tilkommer 120 mm nedbockad kant på en kortsida samt en långsida.

Vikt:

19,2 kg (Stödben + 4,4 kg)

PRODUKTBESKRIVNING

Ineros patenterade översvämningsbarriär avsedd att stå emot ett vattenstånd på 150 cm. En kraftig och hållfast barriär med snabbkopplingslås för enkelt och tidseffektivt montage.

INERO™ översvämningsbarriär har barriärsektioner och stödben tillverkade i saltvattenbeständigt, marint aluminium. Materialet har hög hållfasthet och klarar mycket tuffa krav i utemiljö. Sektionerna reses med ett kraftigt stödben med fotplatta, tillverkat i aluminium. Barriärsektionerna kopplas samman genom det patenterade snabbkopplingslåset och bildar då en sammanhängande, följsam barriär som anpassar sig efter markens beskaffenhet. INERO™ översvämningsbarriär passar på alla vanligt förekommande underlag som gräs, grus och asfalt. Barriären kan också svängas med hjälp av hörnsektioner, ytter- respektive innerhörn, 30°. Barriären stoppar och står emot både stillastående och forsande vatten och kan monteras direkt i vattnet, förutsatt att vattenståndet inte överskrider 30 cm.

MONTERING I TRE ENKLA STEG

INERO™ översvämningsbarriär är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper. Fyra personer monterar 100 meter barriär på cirka en timme.

  1. Koppla samman barriärplåtarna med snabbkopplingslåset. Koppling av barriärerna görs enklast från vänster till höger (när man står bakom barriären).
  2. Montera stödbenen. Infästning av stödbenets två galvaniserade skruvar (M16) och förmonterade muttrar sker på barriärens långsida i nyckelhålsfattning. Dras med hjälp av ett verktyg, ringnyckel 24mm.
  3. Rulla över den specialtillverkade polyetenfolien, fäst med clips i överkant, säkra med sand eller grus mot marken.
LADDA NER KOMPLETT PRODUKTBESKRIVNING I PDF-FORMAT