Montering av INERO™ barriären 

INERO™ översvämningsbarriär är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper. Två personer monterar 100 meter barriär på cirka en timme.

Barriären består av följande delar:

  • Barriärsektioner
  • Stödben
  • Plastfolie

Materialet kommer packat fördelat på kollin, enligt följande:  

  1. Sektioner, stödben och plastfolie ligger på EUR pall i pallkragar
  2. Barriärpaneler packas på EUR pall
  3. Låsclips och ringnyckel för montering ligger i träbox. 

Montering - Steg 1

Märk ut var barriären ska stå upp innan montering påbörjas

Montering - Steg 2

Sätt på stödbenet med muttrar i nyckelhålsfattningen. I detta skede dras muttrarna åt för hand.

Montering - Steg 3

Forsätt koppla samman sektionerna med snabbkopplingslåset. Barriären monteras enklast från vänster till höger, bakifrån sett.
När en sektion är uppsatt montera sedan stödbenet. Montering - Steg 4

Montera stödbenet i nyckelhålsfattningen i barriären.

Montering - Steg 5

Rulla ut plastfolien utmed barriären. Det går smidigt om man jobbar två tillsammans. Plasten är dubbelvikt när den läggs ut. Fäst plasten med två clips på varje sektion. Sätt gärna clipsen över hålen i sektionens överkant.
Vik ner plasten när den har rullats ut.

Tips: Är man många personer som monterar går det mycket snabbt om två personer rullar ut plast och en person monterar dit clips. Därefter viker en person ner plasten mot marken och några fixerar med sand, grus eller sandtyngder mot marken.

Montering - Steg 6

Fixera plastfolien mot marken med lös sand, alternativt med sandsäckar, sandtyngder eller kätting
Barriären är nu monteriad och klar!

Anmärkning: Sandens uppgift är att täta plasten mot marken tills vattennivån har stigit så att vattentrycket håller plasten på plats och tätar.

Slutligen några tips för smidig hantering

Så här enkelt var det att bygga barriären på plan mark och i en rak linje.
Säskilt handhavande används då:
•marken har nivåskillnader, eller om
•barriären behöver göra en sväng

Vid nivåskillnad

När marken har nivåskillnader, exempelvis vid en trottoarkant eller dylikt - anpassa barriären genom att justera:

  • höjden mellan sektionerna enligt foto nedan
  • stödbenets nivå på barriären

Om marken sluttar men ytan är jämn, kan sektionerna oftast monteras som vanligt.

Hörn

Hörn bildas av 45 graders inner eller ytter hörnsektioner. Vid barriärhöjd 80 cm bildar två 45° hörn ett 90° hörn.

Till varje hörnsektion går det åt ett stödben.

Innersväng

Till barriären finns som tillbehör 45 ° hörnsektioner för att göra en innersväng.
Två 45 ° bildar ett 90 graders hörn.

Innersväng används exempelvis för att göra en bassäng.

Yttersväng

Till barriären finns som tillbehör 45 ° hörnsektioner för att göra en yttersväng.
Två 45 ° bildar ett 90 ° hörn.

Yttersväng är används exempelvis om man skall montera barriären runt ett hus eller en el/transformatorstation.

Om barriären byggs från olika håll

Det går utmärkt att bygga barriären från två håll. När delarna möts, läggs den sista sektionen omlott.

När man bara lägger sektionerna omlott utan att dessa är hakade i varandra kan man montera en bult i hål i överkanten för att säkra monteringen.