Översvämningsbarriär H 80

Inero produkt

TEKNISK FAKTA

Art. nr. H80
Material:

Saltvattenbeständigt 3,0 mm marint aluminium EN-AW-5754 H22.

Mått:

1010 x 890 mm. Tillkommer 100 mm nedbockad kant på en kortsida samt en långsida.

Vikt:

Barriärsektion 8,4 kg (samt stödben 1 kg + fotbalk 1,7 kg)

PRODUKTBESKRIVNING

Ineros patenterade översvämningsbarriär H80 är avsedd att stå emot ett vattenstånd på 80 cm. En kraftig och hållfast barriär med snabbkopplingslås för enkelt och tidseffektivt montage.

INERO™ översvämningsbarriär har barriärsektioner och stödben tillverkade i saltvattenbeständigt, marint aluminium. Materialet har hög hållfasthet och klarar mycket tuffa krav i utemiljö. Sektionerna reses med ett kraftigt stödben med fotbalk, tillverkat i motståndskraftig Magnelis stålplåt. Barriärsektionerna kopplas samman genom det patenterade snabbkopplingslåset och bildar då en sammanhängande, följsam barriär som anpassar sig efter markens beskaffenhet. INERO™ översvämningsbarriär passar på alla vanligt förekommande underlag som gräs, grus och asfalt. Barriären kan också svängas med hjälp av hörnsektioner, ytter- respektive innerhörn, 30°. Barriären stoppar och står emot både stillastående och forsande vatten och kan monteras direkt i vattnet, förutsatt att vattenståndet inte överskrider 30 cm.

MONTERING I TRE ENKLA STEG

INERO™ översvämningsbarriär är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper. Två till tre personer monterar 100 meter barriär på cirka en timme. 

  1. Koppla samman barriärplåtarna med snabbkopplingslåset. Koppling av barriärerna görs enklast från vänster till höger. 
  2. Montera stödben och fotbalk. Infästning av stödbenets två galvaniserade skruvar (M12) och förmonterade muttrar sker på barriärens långsida i nyckelhålsfattning. Dras för hand, alternativt med hjälp av ett verktyg. 
  3. Rulla över den specialtillverkade polyetenfolien, fäst med clips i överkant, säkra med tung kätting, sand eller grus mot marken.

Efter användning är det bara att rengöra barriär sektionerna och packa dem på pallarna igen.

LOGISTIK

Som standard levereras INERO™ H80 förpackad enligt följande:
100 meter komplett barriär med tillbehör i specialutformade, kompakta och stapelbara förvaringspallar i galvaniserad stålplåt.
 En pall med 100 meter barriär väger 1500 kg. Mått stålpall: 1500 mm x 1000 mm x 1100mm. 

En container rymmer 700 meter H80 barriär.

MILJÖ

INERO™ H80 har en materialminimerad konstruktion, den låga vikten bidrar också till lägre koldioxidutsläpp i samband med transport. Barriären har mycket lång livslängd och kan återvinnas i sin helhet. Polyetenfolien används en gång och är miljövänlig vid förbränning.

LADDA NER KOMPLETT PRODUKTBESKRIVNING I PDF-FORMAT