Översvämningsbarriär H 80

Inero produkt

TEKNISK FAKTA

Art. nr. H80
Material:

Saltvattenbeständigt 3,0 mm marint aluminium EN-AW-5754 H22.

Mått:

1010 x 890 mm. Tillkommer 100 mm nedbockad kant på en kortsida samt en långsida.

Vikt:

8,4 kg (Stödben + fotbalk 2,7 kg)

PRODUKTBESKRIVNING

Ineros patenterade översvämningsbarriär i dess lägsta utförande, avsedd att stå emot ett vattenstånd på 80 cm. En kraftig och hållfast barriär med snabbkopplingslås för enkelt och tidseffektivt montage.

INERO™ översvämningsbarriär har barriärsektioner och stödben tillverkade i saltvattenbeständigt, marint aluminium. Materialet har hög hållfasthet och klarar mycket tuffa krav i utemiljö. Sektionerna reses med ett kraftigt stödben med fotplatta, tillverkat i aluminium. Barriärsektionerna kopplas samman genom det patenterade snabbkopplingslåset och bildar då en sammanhängande, följsam barriär som anpassar sig efter markens beskaffenhet. INERO™ översvämningsbarriär passar på alla vanligt förekommande underlag som gräs, grus och asfalt. Barriären kan också svängas med hjälp av hörnsektioner, ytter- respektive innerhörn, 30°. Barriären stoppar och står emot både stillastående och forsande vatten och kan monteras direkt i vattnet, förutsatt att vattenståndet inte överskrider 30 cm.

MONTERING I TRE ENKLA STEG

INERO™ översvämningsbarriär är enkel att hantera och kräver inga förkunskaper. Två personer monterar 100 meter barriär på cirka en timme. 

  1. Koppla samman barriärplåtarna med snabbkopplingslåset. Koppling av barriärerna görs enklast från vänster till höger. 
  2. Montera stödbenen och fotbalk. Infästning av stödbenets två galvaniserade skruvar (M12) och förmonterade muttrar sker på barriärens långsida i nyckelhålsfattning. Dras för hand, alternativt med hjälp av ett verktyg. 
  3. Rulla över den specialtillverkade polyetenfolien, fäst med clips i överkant, säkra med sand eller grus mot marken.

LADDA NER KOMPLETT PRODUKTBESKRIVNING I PDF-FORMAT