Kompakt lågbarriär H55

Inero produkt

TEKNISK FAKTA

Art. nr. H55
Material:

Saltvattenbeständigt 3,0 mm marint aluminium EN-AW-5754 H22.

Mått:

Höjd: 55 cm, Längd: 92 cm.

Vikt:

7,5 kg

PRODUKTBESKRIVNING

INERO™ lågbarriär har utvecklats för extremt snabba insatser vid lägre vattenflöden och står emot ett vattenstånd på 55 cm. Lågbarriären är mycket lätthanterad vilket gör den lämplig även för privatmarknaden.

INERO™lågbarriär tillverkas i ett enda stycke, utan lösa delar, i saltvattenbeständigt, marint aluminium. Materialet har hög hållfasthet och klarar mycket tuffa krav i utemiljö. Produkten används med fördel av räddningstjänst eller privatpersoner för att stoppa eller styra undan snabbt stigande vatten. Lågbarriären passar på alla vanligt förekommande underlag som gräs, grus och asfalt. Den kan också svängas med hjälp av hörnsektioner, ytter- respektive innerhörn, 45°.

MONTERING

Eftersom barriärsektionerna är tillverkade i ett enda stycke är de mycket enkla att montera. Sektionerna är försedda med Ineros patenterade snabbkopplingslås och länkas samman med ett enkelt handgrepp. Barriären täcks sedan med specialtillverkad polyetenfolie (0,22 mm). Folien fixeras med plastclips i barriärens överkant och lös sand eller grus mot marken.

LOGISTIK

Som standard levereras INERO™lågbarriär förpackad enligt följande:
50 meter komplett barriär med tillbehör på pall med pallkragar.


MILJÖ

INERO™lågbarriär har en materialminimerad konstruktion, den låga vikten bidrar också till lägre koldioxidutsläpp i samband med transport. Barriären har mycket lång livslängd och kan återvinnas i sin helhet. Polyetenfolien används en gång och är miljövänlig vid förbränning.


LÄNKAR TILL VIDEOKLIPP


LADDA NER KOMPLETT PRODUKTBESKRIVNING I PDF-FORMAT