INERO™ barriären

1. Förebyggande syfte

INERO™ översvämningsbarriär monteras upp i förebyggande syfte för att stoppa stigande vattenmassor som hotar byggnader, vägar, etc.

Barriären kan även monteras upp på redan översvämmat område. Pumpar används då för att torrlägga översvämmad del. (se nedan punkt 2)

2. Redan översvämmad mark

INERO™ barriären kan även monteras upp på redan översvämmad mark.

Fotot nedan visar hur barriären under en övning har monterats upp i en sjö. Barriärpanelerna kopplas, utan större problem, samman direkt i vattnet. Plastfilmen fästs sedan med clipsen och viks ned i vattnet. Därefter ”rullas sandtyngder” alternativt sand ned på plasten så att den ”fixeras” mot marken eller botten. När barriären väl är på plats kan vattnet pumpas från baksidan av barriärerna ner i sjön, så att landområdet pånytt friläggs från vatten.

3. Styra vattenmassor

Vid häftiga skyfall händer det att vatten forsar mot oönskade områden, exempelvis en fastighet. Genom att bygga samman INERO™barriären så är det möjligt att styra ett vattenflöde.

Översvämningsbarriären monteras då ihop på ”torra backen” till en kedja. Tack vare Ineros unika snabbkopplingslås så är det möjligt att montera ihop en hållfast kedja på 10-20 meter. Den ihopkopplade barriären bärs sedan ut och placeras i de forsande vattenmassorna så att dessa kan styras åt ena eller andra sidan för att exempelvis skydda ett hus.

4. Skydda tillgångar 

INERO™barriären fungerar även för skydd av tillgångar som t.ex. pumpstationer, depåer eller el/transformatorstationer.

På fotona nedan har en tillfällig invallning gjorts runt lagringstankar (under ett pågående underhållsarbete). I händelse av läckage kommer barriären stoppa/innehålla den läckande vätskan och därmed skydda kringliggande miljö.

Genom att även använda hörnmodulerna så kan barriären t.ex. användas för att skydda ett ställverk. Barriären byggs då upp som en ring kring ställverket. Eventuellt överflödigt vatten kan sedan pumpas bort. Här passar Ineros katastrofpump utmärkt. Pumpen är speciellt framtagen för att pumpa bort smutsigt översvämningsvatten. Fotona nedan visar hur Ineros barriärer användes i Getinge under översvämningarna i augusti 2014, för att skydda E.ONs ställverk.

5. Bassäng

Med hjälp av hörnmodulerna kan barriärpanelerna snabbt byggas samman till bassänger, av olika storlekar, som kan användas för lagring av vätska, exempelvis vid sanering, akut vattenlagring eller för att tillfälligt ta hand om brandsläckningsvatten.

De olika höjderna av INERO™ barriärsektioner kan användas för att enkelt montera ihop bassänger av olika storlekar. Vid montering av bassänger behövs det en hel duk, eller presenning, som täcker hela bassängbotten och går upp över barriärsektionerna.

Exempelvis är det möjligt att bygga en bassäng som rymmer 50 000 liter vatten genom att montera upp 5 x 10 meter med barriär av höjden 125 cm. Denna typ av bassäng monteras smidigt upp av två personer på en halvtimme.
Bassängerna kan packas komplett med tillhörande delar för att vid senare tillfälle tillåta smidig montering. Räddningstjänster kan på så vis vinna tid genom att snabbt montera upp en bassäng vid akut situation.