FLOOD PROTECTION BARRIERS


     

Demofilm Inero systemet

Här kan du se hur INERO™ systemet fungerar. Allt från installationen till hur olika situationer kan hanteras (hörn, sluttande mark, trottoarkanter, etc.)