Stor regional fältövning "IPA FLOODS - VARAŽDIN 2017" i Kroatien

Oktober 2017

Under veckan 9-13 oktober var mer än 500 yrkesverksamma och experter från tolv länder* involverade i övningen ”IPA Floods i Varazdin, Kroatien - 2017". Övningen organiserades av initiativtagarna till IPA Floods-projektet* tillsammans med det kroatiska civil försvaret. 

Team från sju nationella civilförsvars myndigheter arbetade under övningen med sina mobila översvämningsbarriärer från Inero och sina nya högkapacitetspumpar. Utrustningen donerades tidigare under sommaren till mottagarländerna. Två team från Tyskland och Italien var på plats och kopplade till sina högkapacitetspumpar.

Den första dagen arbetade teamen på olika platser kring Varazdin. Övningarna den första dagen bestod i att bygga översvämningsbarriärer, öva på att koppla ihop barriärer mellan olika de olika teamen samt skydda viktiga installationer som kraftverk och pumpstationer. Den sista dagen arbetade de sju teamen, tillsammans med team från Tyskland och Italien, längs Varazdinsjön. En stor mängd översvämningsbarriär byggdes upp och högkapacitetspumpar installerades. Sammanlagt byggde man, på kort tid, upp 1200 meter översvämningsbarriär. Den här gången sken solen från en klarblå himmel och alla inblandade team gjorde ett toppen-jobb!

Följande länder deltog i projektet

Organisatörer:

Italienska statliga bolaget Studiare Sviluppo, MSB, tyska THW, Civilförsvaret från Italien, Kroatien och Sloveninen.

Även följande organisationer deltog:

Kroatiska Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Röda Korset, frivillig organisationer

Mottagarländer:

Albanien, Bosnien Herzegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Övning med Ineros översvämningsbarrär i KroatienÖvning i att montera barriär i vatten

Översvämninsskydd som svängerPump över barriär

« Tillbaka