Produktnyheter

November 2015

Under året har vi arbetat med att vidareutveckla och förbättra Inero barriären ytterligare. Förändringar har genomförts på de högre barriärerna, från 100 cm och uppåt. Den största förändringen som gjorts är att barriären har fått en ny fot. Den tidigare fotplattan har nu ersatts med en längre och större fotbalk där den största nyttan är ökad stabilitet samtidigt som den är mycket enkel och smidig att installera.

Fokus har legat på att ta fram en optimal form på fotbalken och slutresultatet blev en konformad fotbalk med integrerade griptänder. Den unika formen, tillsammans med griptänderna, garanterar stabilitet och ett optimalt grepp på olika underlag alltifrån grus, gräs, jord och asfalt. Precis som med barriärplåten bygger fotbalken på att monteringen skall kunna göras enkelt och smidigt utan behov av några särskilda verktyg. Grundprincipen är även här en infästning med snabbkopplingslås, precis som för barriärplåten. Liksom barriärplåtarna är den nya fotbalken patentsökt. Precis som tidigare är stödbenet och fotbalken staplingsbara för att ta minimal plats i lager och under transport.

Fotona nedan visar den nya H180 barriären. H180 levereras i tre olika delar och monteras ihop med snabbkopplingslås och nyckelhålsfattningar. I övrigt finns inga andra lösa delar - allt för att garantera en enkel, smidig och snabb installation utan behov av annat verktyg än en enkel ringnyckel. Den nya fotbalken finns på följande produkter: H100, H125, H150, H180

« Tillbaka