Övningar med Inero barriären

Juli 2016

MSB använder Inero översvämningsbarriär i Jönköping

MSB har förstärkningsresurser som de kan ställa till förfogande vid en eventuell olycka eller större händelse. Ett av de områden de kan stötta inom är översvämningar. I MSBs förstärkningsförråd finns ca 4000 meter av Ineros H80 barriär. Under våren har Ineros barriär använts vid ett antal olika övningstillfällen både i Sverige och internationellt.

Övning i Sverige

MSB genomför kontinuerligt övningar med aktuell utrustning för att stå rustade inför större översvämningar. En övning genomfördes internt under maj månad då MSBs personal fick arbeta med Inero barriären.

Övning internationellt

En del av de inköpta förstärkningsresurserna ingår även i ett europeiskt samarbete och i slutet av maj var det dags för en gemensam övning i Baltikum. Vid övningstillfället deltog representanter från Finland, Baltikum och Rumänien. MSB lånade ut sina barriärer till övningstillfället och det övades på en mängd olika situationer. Smidigheten på Ineros barriär imponerade!

Mer information om MSBs förstärkningsresurser finns på MSB's hemsida.

« Tillbaka