Ökad säkerhet kring oljecistern

Bakgrund

YSAB är ett företag med erfarenhet inom ytbehandling. Deras specialitet är högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för, bland annat, betong och stål. Ytbehandlingen utförs direkt på plats inom pappers- och massaindustrin, vattenkraft, statliga och kommunala verk samt kemiföretag.
Ineros säkra skyddsbassäng
Många oljehamnar vill se över och skärpa sinsäkerhet. Vanligen finns det redan skydd mot läckage i form av betongvallar som omgärdar oljecisternen. Om dessa skulle haverera, behövs en andra vall som en extra skyddsåtgärd. Ineros barriär tillsammans med ett skyddande ytskikt erbjuder en säker, smidig och ekonomisk lösning.
Tillvägagångssätt
Genom att kombinera Ineros mobila barriär med hörnmoduler byggs en vall kring oljecisternen. Eftersom skyddet är tänkt som en permanent lösning och skall klara alla väderlekar, inklusive hård vind, förankras barriären i marken med armeringsjärn. Väl på plats täcks både marken och barriären med Geotextil som förankras med clips mot barriärkanten. Slutligen tätas underlaget med ett lager Plurea som förhindrar att eventuellt läckage tränger ned i grundvattnet.
Ineros barriär finns i fem olika höjder. För YSABs ändamål användes Ineros lägsta barriär med en höjd på 50 cm. Totalt 250 meter barriär installerades i en cirkel kring oljecisternen.
Fördelar
  • Snabb och smidig installation
  • Säkert skydd
  • Robust och hållbar
  • Ekonomisk lösning
Ineros säkerhetsbassäng
 
Ineros barriär som extra skydd vid oljecistern
 
Extra säkerhet med Ineros bassäng
 
Säkerhetsbarriär kring oljecistern

 

« Tillbaka