MSB Upphandling, 2000 + 2000 meter.

December 2010

7 leverantörer deltog i upphandlingen och 3 leverantörer gick vidare i första kvalificeringen. Vid överprövning blir endast 1 leverantör kvar som klarar alla skallkrav och kriterier: INERO AB. Med endast en leverantör kvar krävs ny upphandling som kommer att ska ske under våren 2011.

« Tillbaka