MSB översvämningsövning

September 2012

MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade en större EFRC-övning för översvämning med översvämningsbarriären H80 som stoppar 80 cm vattennivå. Många olika moment testades av ett 25 tal personer i EFRC styrkan. Alla testmoment så som att bygga barriärer och hantera pumpar samt övrig utrustning fungerade över förväntan. Även test med att styra forsande vatten med barriärerna, som inte var något krav vid upphandlingen, fungerade med högsta betyg.

« Tillbaka