MSB beställer mer INERO™ barriärer

December 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu valt att lägga ytterligare en beställning på två kilometer översvämningsbarriär, vilket motsvarar ett sjusiffrigt ordervärde för Inero AB.

-Att MSB nu väljer att köpa in ytterligare två kilometer är självklart mycket glädjande, säger Ineros grundare Ingvar Nero. Det visar att de är nöjda med både produkten och oss som leverantör.

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. När en allvarlig olycka eller kris inträffar finns MSB som stöd och att de efter noggranna utvärderingar nu väljer att köpa mer visar både oss och resten av branschen att ”Inerobarriären” är det ledande alternativet på marknaden.

« Tillbaka