"Kravmärkt" översvämningsbarriär

November 2015

För att säkerställa funktionen och få ett utlåtande från oberoende part har vi låtit testa vår H100 barriär av tredje part. Testerna har genomförts av Wasserbaus institute och Hamburgs tekniska högskola och omfattar test där barriären utsätts för fullt vattentryck. Testet baserar sig på följande tre standarder: brittiska PAS 1188, amerikanska FM Approval och tyska BWK. 

Genomförda tester omfattade kontroll av stabilitet, läckagetest, användarvänlighet och krocktest. Testet utfördes på fyra olika vattennivåer (25, 50, 75 och 100 cm) och genomfördes totalt fyra gånger på respektive vattennivå.

Slutresultatet av testet var att barriären, med god marginal, klarar av ställda krav att inte överstiga läckage om 40 liter per meter per timme. Testet visade också att barriären står stabilt även vid fullt vattentryck vid 1 meters vatten nivå samt vid övertoppning. Barriären fick slutligen utstå ett långtidstest (över 22 timmar) och bevisade att barriären effektivt stoppar vatten.

Avslutningsvis testades stabiliteten med ett krocktest där två olika stockar, 225 och 400 kg, drogs in i barriären i en hastighet om 20 km/h. H100 barriären, fullt belastad med 1 m vatten, stod stabilt kvar under och efter testet, utan tecken på deformation. Krocktestet bevisar att barriären klarar att stå emot höga påfrestningar från flytande föremål.

Testerna bekräftar att Inero barriären väl uppfyller de tuffa krav som ställs på ett översvämningsskydd. Ineros barriärer är konstruerade efter tuffa krav med väl tilltagna säkerhetsmarginaler.

Stabil översvämningsbarriär Översvämninsskydd, stabilitet

« Tillbaka