Ineros skyddsbassäng

Augusti 2018

Bakgrund

Otera projekterar, konstruerar, bygger och underhåller kraftanläggningar. Deras kunder är elnätsägare, elintensiv industri och större elförbrukare som kräver mycket hög leveranssäkerhet av sin elförsörjning.
I Oteras uppdrag ingår även underhållsarbete som att byta ut gamla transformatorer och ersätta dem med nya.
En transformator innehåller olja som behöver hanteras säkert vid bytet, då det finns risk för läckage. En bassäng byggs upp kring transformator som en extra säkerhetsbarriär.
Ny och enklare hantering med Ineros skyddsbassäng.
Vid tidigare byte av transformatorstation har Otera anlagt vallar av markfyllning som täckts med gummiduk, vilket varit både kostnadsineffektivt och tidskrävande. Inför sommarens arbete valde Otera att köpa en skyddsbassäng från Inero AB. Genom att använda Ineros mobila skyddsbarriär har säkerhetsnivån kring transformatorflytten höjts och tidsåtgången minskat väsentligt.
Tillvägagångssätt
Genom att kombinera Ineros mobila barriärer med hörnmoduler byggs en vall kring transformatorstationen. Ineros barriär finns i fem olika höjder, för Oteras ändamål passar den 80 cm höga barriären bäst. Steg ett innebär att tre sidor av barriären uppförs, därefter täcks marken och sidorna med en specialframtagen gummiduk. Steg tre blir att baxa transformatorn på plats för att slutligen få den säkrad inuti bassängen genom att bygga upp den sista sidan och täcka över även denna med duken.
Ineros barriär tillsammans med hörnmoduler är enkel att transportera och installera. Dessutom kan produkten återanvändas nästintill obegränsat antal gånger och förvaras däremellan i smarta boxar. Vid eventuellt läckage kan gummiduken behöva ersättas.
Fördelar
  • Snabb och smidig installation
  • Säkert skydd
  • Smart logistik
  • Robust och hållbar
Bilder
Flytt av transformatorstation
Transformatorn baxas ut.

Transformatorn skjuts på räls på plats
Transformatorn skjuts på räls in i den uppbyggda bassängen.

Transformator säkrad i Ineros skyddsbarriär
Väl på plats installeras den sista sidan av barriären.

« Tillbaka