INERO™ översvämningsbarriärer ska skydda Kristianstadborna

September 2013

Kristianstads kommun bygger fasta skyddsvallar för att skydda den utsatta staden mot översvämningar. Totalt ska 10 kilometer skyddsvall byggas, projektet som kostar 300 miljoner kronor ska vara klart till 2020.

Som komplement till de fasta skyddsvallarna behövs också mobila skydd som snabbt kan sättas in då vattenståndet i Helge Å ibland stiger med flera meter och översvämning hotar stadskärnan. Kristianstad kommun har efter noggranna tester valt INERO™ översvämningsbarriärer och lagt en första order motsvarande ett flermiljonbelopp. Den valda barriären står emot översvämning upp till 1,25 meter.

Kristianstad är ett utmanande område ur översvämningssynpunkt då vissa delar av staden ligger på en gammal sjöbotten och här finns Sveriges lägsta punkt, -2,4 meter under havsytan. Kristianstad kommun har ett eget system ”Flood Watch Kristianstad” där man ständigt övervakar vattenflöden och prognosticerar väder och risknivå.

I Kristianstad har man egna erfarenheter av översvämningar och ligger i framkant vad gäller metoder och produkter för att skydda egendom och invånare. Därför är vi givetvis extra glada att de valt Inero som leverantör och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver säger Ingvar Nero, vd Inero AB.

    Lastning av Inero översvämningsbarriär

Foton: Lastning av 1400 meter översvämningsbarriär, H125

« Tillbaka