Ineros översämningsbarriär på plats i Halland

Augusti 2014

Den senaste veckans regnande har, som bekant, ställt till med stora problem – framförallt i Halland där SMHI utfärdat en klass 3 varning. De höga flödena i Suseån och Nissan har orsakat svåra översvämningar i Getinge, Kvibille och till viss del i Sennan. Oskarström har hotats av översvämning från Nissan.

översvämningsbarriär i Halland 

Räddningstjänsten i Halmstad, Försvaret och Hemvärnet har under flera dagar arbetat intensivt för att bekämpa översvämningen genom att pumpa bort överflödigt vatten, bygga vallar med såväl sandsäckar som med Ineros barriärer. Kilometervis av Inero H80 barriären har funnits på plats! 

Se även:

https://msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-stottar-vid-oversvamningarna-i-Halland/

https://msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-levererar-ytterligare-tva-kilometer-barriarer/

http://www.svt.se/nyheter/sverige/klass-ett-varningen-kommer-hojas

     

 

« Tillbaka