Översvämningsbarriärer order till Västra Balkan

Juni 2017

På grund av stora naturkatastrofer i Västra Balkan (Albanien, Bosnien- Herzegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien) och Turkiet har det italienska statliga företaget Studiare Sviluppo i samarbete med svenska MSB, Slovenska URSZR, tyska THW, Kroatiska NPDR samt italienska CIMA och DPS, utarbetat IPA floods programme. Programmet finansieras av EU och ska verka förebyggande mot översvämningar.

Under hösten 2016 läggs ett anbud fram. Inero vinner anbudet av Lot 1, och levererar under maj 2017, 7x 400 m komplett H80 barriär i nyutformade stålpallar till mottagarländerna.

I programmet, IPA floods, doneras beredskapsprodukter till länderna bestående av Ineros H80 barriär (Lot 1), sandfillers, tält, pumpar och vattencontainers (Lot 2-6). Dessutom ingår en komplett utbildning i hantering av utrustningen. Denna äger rum i Tyskland under våren 2017.

Länder som mottagit barriärer är: Albanien, Bosnien Herzegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

För mer information: Länk 1

http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/ipa-floods-varazdin-2017/

http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/end-of-ipa-floods-varazdin-2017-first-images-and-special-thanks/

http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/ipa-floods-varazdin-2017-press-review/

 

« Tillbaka