INERO™ barriären till MSB Sandö

Maj 2013

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan tidigare köpt in Ineros översvämningsbarriär. Som en logisk följd har MSB Sandö valt att köpa in INERO™barriären för att använda i sin utbildningsverksamhet.  På Sandö bedrivs utbildningsverksamhet för räddningspersonal såväl på grundnivå för blivande räddningspersonal som vidareutbildning för befintlig räddningspersonal.  Genom att Sandö nu väljer att köpa in översvämningsbarriärer från Inero så kan räddningstjänsten få träna handhavande i utbildningsmiljö.

Bilden nedan visar Sandö övningsområde. 


« Tillbaka