H55 för att stoppa och styra vatten

Januari 2015

Tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund har ett flertal testers gjorts för att styra undan forsande vatten med Inero H55. Genomförda tester visar att barriären fungerar utmärkt både för att stoppa och styra vatten.

I takt med att häftiga skyfall tenderar att öka har allt fler kunder identifierat behovet av att styra undan häftigt strömmande vatten. Medelpads Räddningstjänstförbund har vid ett antal tillfällen fått rycka ut i samband med plötsliga skyfall. De har i dessa sammanhang identifierat behovet av en barriär för att hantera vattenflödet.

Tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund så har Inero genomfört ett flertal tester med den kompakta H55 barriären. Barriären klarade på ett utmärkt sätt av att styra undan det häftigt strömmande vattnet. Efter väl genomförda försök har de nu valt att köpa in H55 barriären för att ha en beredskap inför eventuella skyfall. Genom att komplettera barriären med hörnsektioner får Räddningstjänsten ett dubbelt användningsområde. Med hjälp av hörnsektionerna kan man även bygga ihop en bassäng för att få en extra cistern för förvaring av vatten för släckningsarbete, exempelvis vid skogsbrand. Barriären fungerar naturligtvis även för att stoppa stigande översvämningsvatten, upptill 55 cm höjd.

skydd mot forsande vatten  Snabbkopplingslås

Logistik   Översvämningsbarriär som bassängLÄNKAR TILL VIDEOKLIPP

« Tillbaka