Genombrottsorder till England

Oktober 2016

Under sommaren tecknade Inero ett flerårigt ramavtal med brittiska myndigheten Environment Agency. Kort därefter fick vi order av en större kvantitet barriärer till EAs depåer. VI har nu levererat ut barriärer i omgångar och EA står väl rustade inför kommande vintersäsong.

På senare år har Storbritannien drabbats av en rad stora översvämningar och de brittiska myndigheterna samt ett stort antal kommuner och regioner ser just nu över sin beredskap. 

Ordern till EA innebär ett genombrott för Inero internationellt och vi följer nu upp med att delta på kommande stora ”översvämnings event”  - The Flodexpo 2016. Mässan äger rum i London den 12-13 oktober http://www.thefloodexpo.co.uk/.

Transportering av Inero översvämningsbarriär

Översvämningsbarriär på plats i England

Stapelbara förvaringssystem för Inero översvämningsskydd

« Tillbaka