Elmia Fastighet, 24-26 Sept. 2013

September 2013

En rad fastighetsägare drabbades av sommarens häftiga skyfall, med översvämmade källare som följd. Inero erbjuder marknaden ett smidigt och robust sortiment av mobila översvämningsbarriärer. Barriären finns i en rad olika utföranden. Ta tillfället att se den på mässan!

Välkommen till vår monter!

Elmias hemsida

« Tillbaka