INERO™ barriären

1. Förebyggande syfte

INERO™ översvämningsbarriär monteras i förebyggande syfte för att stoppa stigande vattenmassor som hotar byggnader, vägar, med mera.

Översvämningsbarriär på översvämmad mark    Montering av Inero översvämningsbarriär

Barriären kan monteras på redan översvämmat område. Pumpar används för att torrlägga översvämmad del. (se nedan punkt 2)

2. Redan översvämmad mark

INERO™ barriären kan monteras på redan översvämmad mark.

Fotot nedan visar hur barriären, under en övning, har monterats i en sjö. Barriärpanelerna kopplas samman direkt i vattnet. Plastfilmen fästs sedan med clips och viks ned i vattnet. Därefter ”rullas sandtyngder” alternativt sand ned på plasten så att den ”fixeras” mot marken eller botten. När barriären väl är på plats kan vattnet pumpas från baksidan av barriärerna ner i sjön, för att frilägga landområdet från vatten.

     Översvämningsbarriär på redan översvämmad mark

3. Styra vattenmassor

Vid häftiga skyfall händer det att vatten forsar mot oönskade områden, exempelvis en fastighet. INERO™barriären gör det möjligt att styra ett vattenflöde.

Översvämningsbarriären monteras på ”torra backen” till en kedja. Ineros unika snabbkopplingslås gör det möjligt att montera en hållfast kedja på 10-20 meter. Den ihopkopplade barriären bärs sedan ut och placeras i de forsande vattenmassorna och kan avstyra vattnet åt ena eller andra hållet för att exempelvis skydda ett hus.

Inero översvämningsbarriär kan styra undan forsande vatten     Barriär i rikt vattenflöde

4. Skydda tillgångar 

INERO™barriären fungerar även för skydd av tillgångar som t.ex. pumpstationer, depåer eller el/transformatorstationer.

På fotona nedan har en tillfällig invallning gjorts runt lagringstankar (under ett pågående underhållsarbete). I händelse av läckage kommer barriären stoppa/innehålla den läckande vätskan och därmed skydda kringliggande miljö.

 Skydd mot läckage

Genom att även använda hörnmodulerna, kan barriären till exempel användas för att skydda ett ställverk. Översvämningsbarriären uppförs då i en ring kring ställverket. Eventuellt överflödigt vatten kan sedan pumpas bort. Här passar Ineros katastrofpump utmärkt. Pumpen är speciellt framtagen för att pumpa bort smutsigt översvämningsvatten.                  

Genom att kombinera Ineros mobila barriärer med hörnmoduler installeras enkelt en bassäng som kan användas vid säkerhetsarbete, underhåll och byte av transformatorstationer.

En transformator innehåller olja som behöver hanteras säkert vid bytet, då det finns risk för läckage. En bassäng byggs upp kring transformatorn som en extra säkerhetsbarriär. Bilden visar ett byte av en transformatorstation som genomfördes av företaget Otera sommaren 2018. 

Säkerhetsbassäng vid byte av transformatorstation

5. Bassäng

Med hjälp av hörnmodulerna kan barriärpanelerna snabbt byggas samman till bassänger, av olika storlekar, som kan användas för lagring av vätska, exempelvis vid sanering, akut vattenlagring eller för att tillfälligt ta hand om brandsläckningsvatten.

INERO™s barriärsektioner i olika höjd, kan användas för att enkelt montera bassänger av olika storlekar. Vid montering av bassänger behövs det en hel duk, eller presenning, som täcker hela bassängbotten och går upp över barriärsektionerna.

bassäng

Det är exempelvis möjligt att bygga en bassäng som rymmer 50 000 liter vatten genom att montera 5 x 10 meter barriär av höjden 125 cm. Två personer kan smidigt montera denna typ av bassäng på en halvtimme. 

Bassängerna packas komplett med tillhörande delar för att användas igen. Räddningstjänster vinner därmed tid genom att snabbt kunna montera en bassäng vid akuta situationer.

      Komplett bassäng på pall