Om Inero AB

Inero Flood Protection AB

Inero AB är specialiserat på utveckling och tillverkning av översvämningsskydd. Verksamheten bygger på ett världspatent som utvecklats av Ineros grundare, Ingvar Nero. INERO™ översvämningsbarriär är en innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden – utvecklad för professionellt bruk. Våra barriärer möter samhällets behov av flexibla och lätthanterade översvämningsskydd för bättre beredskap. Alla barriärer tillverkas och monteras i Sverige under noggrann kvalitetskontroll. Ineros produkter finns nu även tillgängliga på den internationella marknaden och marknadsförs via återförsäljare eller i egen regi.

Inero Barriären byggs på en järnvägsvall