FLOOD PROTECTION BARRIERS


     

Mobila översvämningsbarriärer med smidig logistik.
En svensk innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden.


Inero H50 barriär

Denna lågbarriär har speciellt utvecklats för snabba insatser vid lägre vattenflöden upp till 50 cm. Det unika med H50 är att sektionerna är tillverkade i ett enda stycke, utan lösa delar. Det gör den extremt lätt att montera och förflytta. Barriären kan användas på alla underlag, och lämpar sig väl på asfalt vid vattenflöden och skyfall.

[Läs mer...]

Ökad säkerhet kring oljecistern

Många oljehamnar vill se över och skärpa sin säkerhet. Vanligen finns det redan skydd mot läckage i form av betongvallar som omgärdar oljecisternen. Om dessa skulle haverera, behövs en andra vall som en extra skyddsåtgärd. Ineros barriär tillsammans med ett skyddande ytskikt erbjuder en säker, smidig och ekonomisk lösning.

[Läs mer...]

Om Inero 

Inero är en av branschledarna inom översvämningsskydd. Inero översvämningsbarriär bygger på en patenterad innovation som sparar tid och kraft i samband med insatsen. Produkten är utvecklad för professionellt bruk i samarbete med svensk räddningstjänst. Alla våra översvämningsbarriärer tillverkas i Sverige och består av marint aluminium som inte rostar.

Sagt om Inero

Vi har jämfört Ineros produkter med andra på marknaden och vi anser att Ineros barriär är överlägset bäst. De är lätta att sätta ut, hållbara och fyller den funktion som vi har behov av.

Mikael Lindgren, Kungsbacka Kommun

Länsförsäkringar Jönköping arbetar intensivt med skadeförebyggande arbete inom olika områden. Genom att investera i översvämningsbarriärer från Inero kan vi förhindra skador i samband med översvämningar i länet. En vinst för oss, försäkringstagarna och miljön!

Lennart Sundberg, Länsförsäkringar Jönköping