FLOOD PROTECTION BARRIERS


     

Mobila översvämningsbarriärer med smidig logistik.
En svensk innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden.


Övningar med Inero barriären

MSB har förstärkningsresurser som de kan ställa till förfogande vid en eventuell olycka eller större händelse. Ett av de områden de kan stötta inom är översvämningar. I MSBs förstärkningsförråd finns ca 4000 meter av Ineros H80 barriär. Under våren har Ineros barriär använts vid ett antal olika övningstillfällen både i Sverige och internationellt.

[Läs mer...]

Om Inero 

Inero är en av branschledarna inom översvämningsskydd. Inero översvämningsbarriär bygger på en patenterad innovation som sparar tid och kraft i samband med insatsen. Produkten är utvecklad för professionellt bruk i samarbete med svensk räddningstjänst. Alla våra översvämningsbarriärer tillverkas i Sverige och består av marint aluminium som inte rostar.

Sagt om Inero

Vi har jämfört Ineros produkter med andra på marknaden och vi anser att Ineros barriär är överlägset bäst. De är lätta att sätta ut, hållbara och fyller den funktion som vi har behov av.

Mikael Lindgren, Kungsbacka Kommun

Länsförsäkringar Jönköping arbetar intensivt med skadeförebyggande arbete inom olika områden. Genom att investera i översvämningsbarriärer från Inero kan vi förhindra skador i samband med översvämningar i länet. En vinst för oss, försäkringstagarna och miljön!

Lennart Sundberg, Länsförsäkringar Jönköping