FLOOD PROTECTION BARRIERS


     

Mobila översvämningsbarriärer med smidig logistik.
En svensk innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden.


Inero i Storbritannien

Med bakgrund av stora översvämningar i Storbritannien de senaste åren, har de brittiska myndigheterna höjt sin beredskap. I juli 2016 tecknar Inero ett tvåårigt ramavtal med Brittiska myndigheten Enviroment Agency (EA).

[Läs mer...]

Vidareutveckling av produktsortimentet

Vi arbetar kontinuerligt med att förfina och vidareutveckla våra produkter. Med den nya H50 barriären och de uppdaterade H80, H180 barriärerna inklusive det nya förvaringssystemet, är Inero väl förberett för den internationella marknaden. Det finns flera utmärkande fördelar med Ineros barriärer:

[Läs mer...]

Om Inero 

Inero är en av branschledarna inom översvämningsskydd. Inero översvämningsbarriär bygger på en patenterad innovation som sparar tid och kraft i samband med insatsen. Produkten är utvecklad för professionellt bruk i samarbete med svensk räddningstjänst. Alla våra översvämningsbarriärer tillverkas i Sverige och består av marint aluminium som inte rostar.

Sagt om Inero

Vi har jämfört Ineros produkter med andra på marknaden och vi anser att Ineros barriär är överlägset bäst. De är lätta att sätta ut, hållbara och fyller den funktion som vi har behov av.

Mikael Lindgren, Kungsbacka Kommun

Länsförsäkringar Jönköping arbetar intensivt med skadeförebyggande arbete inom olika områden. Genom att investera i översvämningsbarriärer från Inero kan vi förhindra skador i samband med översvämningar i länet. En vinst för oss, försäkringstagarna och miljön!

Lennart Sundberg, Länsförsäkringar Jönköping