FLOOD PROTECTION BARRIERS


     

Mobila översvämningsbarriärer med smidig logistik.
En svensk innovation som effektivt skyddar materiella och immateriella värden.


Översvämningsbarriärer order till Västra Balkan

På grund av stora naturkatastrofer i Västra Balkan (Albanien, Bosnien- Herzegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien) och Turkiet har det italienska statliga företaget Studiare Sviluppo i samarbete med svenska MSB, Slovenska URSZR, tyska THW, Kroatiska NPDR samt italienska CIMA och DPS, utarbetat IPA floods programme. Programmet finansieras av EU och ska verka förebyggande mot översvämningar.

[Läs mer...]

Om Inero 

Inero är en av branschledarna inom översvämningsskydd. Inero översvämningsbarriär bygger på en patenterad innovation som sparar tid och kraft i samband med insatsen. Produkten är utvecklad för professionellt bruk i samarbete med svensk räddningstjänst. Alla våra översvämningsbarriärer tillverkas i Sverige och består av marint aluminium som inte rostar.

Sagt om Inero

Vi har jämfört Ineros produkter med andra på marknaden och vi anser att Ineros barriär är överlägset bäst. De är lätta att sätta ut, hållbara och fyller den funktion som vi har behov av.

Mikael Lindgren, Kungsbacka Kommun

Länsförsäkringar Jönköping arbetar intensivt med skadeförebyggande arbete inom olika områden. Genom att investera i översvämningsbarriärer från Inero kan vi förhindra skador i samband med översvämningar i länet. En vinst för oss, försäkringstagarna och miljön!

Lennart Sundberg, Länsförsäkringar Jönköping